This is an example of a HTML caption with a link.

Tháng 01-2019

140000

140000

1,400,000 VNĐ

Khuyên vòng treo thanh bạc

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 190.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT903
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +70.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên hoa văn

Chất liệu          bạc 925
Giá:                 160.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT900
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            đen
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vặn cong chữ c

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 130.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT899
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên họa tiết đá hồng

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 170.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT898
Tình trạng        còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tim bất đối xứng

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 120.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT894
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tròn thánh giá 10mm

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 105.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT893
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vặn tam giác

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 140.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT892
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tròn kèm ngôi sao

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 140.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT890
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên bông hoa đính đá và ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 180.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT888
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng/ ngọc trai
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên nụ treo tam giác đá

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 130.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT884
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên dài mũi nhọn

Chất liệu          bạc 925 
Giá:                 140.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT883
Tình trạng        còn hàng
Màu                 
Nhận phủ vàng trắng/ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên năm hợi may mắn

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 120.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT882
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên chùm hoa đá ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 130.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT881
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng/ ngọc trai
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên cỏ 4 lá đính đá

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 120.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT877
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyễn xoắn cá tính

Chất liệu          bạc 925
Giá:                 110.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT876
Tình trạng        còn hàng
Màu                 
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên cây xương rồng

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 100.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT874
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên thánh giá

Chất liệu          bạc 925 
Giá:                 100.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT873
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên hoa 4 cánh

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 90.000vnd/ dôi

Mã sản phẩm  KT872
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên kẹp nơ treo ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 100.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT871
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng/ ngọc trai
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng chữ x

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 180.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT870
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng đính đá

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 150.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT869
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên thiên nga

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 150.000vnd/ đôi đá trắng
                        160.000/ đôi đá xanh

Mã sản phẩm  KT866
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng/ xanh
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng cá tính

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 170.000vnd/ đôi 14mm; 190.000vnd/đôi 16mm;
200.000 vnd/đôi 18mm

Mã sản phẩm  KT863
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tai vòng gắn tròn phay

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 210.000vnd/ đôi 

Mã sản phẩm  KT861
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên nơ đính đá pha lê

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 160.000vnd/ đôi 

Mã sản phẩm  KT860
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng/ pha lê
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên hình con chim

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 100.000vnd/ đôi 

Mã sản phẩm  KT859
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng/ đen
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tai hình bướm xinh

 

Khuyên hoa 5 cánh vỏ trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 130.000vnd/ đôi 

Mã sản phẩm  KT856
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tròn treo ngôi sao đen

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 310.000vnd/ đôi 

Mã sản phẩm  KT852
Tình trạng        còn hàng
Màu                 đen
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên rơi đá hạt thóc

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 230.000vnd/ đôi 

Mã sản phẩm  KT848
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +70.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

140000

Chất liệu          bạc 925 phủ đen
Giá:                 140.000vnd/ đôi tròn cỡ nhỏ
                        150.000vnd/ đôi ngũ giác
                        170.000vnd/ đôi tròn cỡ lớn

Mã sản phẩm  KT844
Tình trạng        còn hàng
Màu                 đen
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +70.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn vòng ngọc trai đá hình chữ nhật

Chất liệu           bạc 925
Giá                    230.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN555
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai thật
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn 3 vòng đá đen hình chữ nhật

Chất liệu           bạc 925
Giá                    210.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN554
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             đen
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn đá xanh hình chữ nhật

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    210.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN553
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng/ xanh
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn đá ngọc lam tự nhiên

Chất liệu           bạc 925 
Giá                    250.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN552
Tình trạng         Còn hàng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hoa đá màu

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    230.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN551
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng/ xanh/ đỏ
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn đá bầu dục ổ cao

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    230.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN550
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng/ xanh
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn đá màu hình ovan

Chất liệu           bạc 925
Giá                    210.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN549
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             đỏ/ xanh
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn vòng lá đá nguyệt quế

Chất liệu           bạc 925
Giá                    190.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN548
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn 3 gọng đá đen vuông

Chất liệu           bạc 925
Giá                    210.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN547
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             đen
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn ngang đá đen

Chất liệu           bạc 925
Giá                    180.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN546
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             đen
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn 2 vòng đá đen

Chất liệu           bạc 925
Giá                    180.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN545
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             đen
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn đá xanh

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    180.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN544
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng/ xanh
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn vương miện ngọc trai

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng hồng
Giá                    180.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN543
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng/ ngọc trai
Nhận phủ vàng tây/ vàng trắng: +50.000vnd

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn 2 vòng cá tính

Chất liệu           bạc 925
Giá                    170.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN542
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn 2 vòng lá nguyệt quế

Chất liệu           bạc 925
Giá                    160.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN541
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hai vòng cá tính

Chất liệu           bạc 925
Giá                    160.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN540
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn đá hình vuông

Chất liệu           bạc 925
Giá                    170.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN539
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng/ đen
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hoa văn đá đen/ hồng nhạt

Chất liệu           bạc 925
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN538
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             hồng nhạt/ đen
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hai vòng điểm đá

Chất liệu           bạc 925
Giá                    170.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN537
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             xanh/ hồng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn bông hoa 2 gọng

Chất liệu           bạc 925
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN536
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hoa văn cá tính

Chất liệu           bạc 925
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN535
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

nhẫn vương miện

Chất liệu           bạc 925
Giá                    140.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN534
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn đá ổ cao phối 3 màu

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng/ tây/ hồng
Giá                    180.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN533
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn lưới 2 tầng

Chất liệu           bạc 925
Giá                    210.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN532
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hoa văn cá tính

Chất liệu           bạc 925
Giá                    180.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN531
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn 2 vòng lá kèm đá

Chất liệu           bạc 925
Giá                    190.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN530
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             xanh
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn vương miện ngôi sao

Chất liệu           bạc 925
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN529
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn gọng chéo

Chất liệu           bạc 925
Giá                    180.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN528
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             đen
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn 2 vòng đá tam giác

Chất liệu           bạc 925
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN527
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng/ den
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hoa văn cả vòng

Chất liệu           bạc 925
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN526
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn biểu tượng

Chất liệu           bạc 925
Giá                    180.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN525
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hoa văn cá tính

Chất liệu           bạc 925
Giá                    180.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN524
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hoa văn đá hình vuông

Chất liệu           bạc 925
Giá                    170.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN523
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn 3 gọng chéo cá tính

Chất liệu           bạc 925
Giá                    190.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN522
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             đen
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn vòng hoa mai đá

Chất liệu           bạc 925
Giá                    210.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN521
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hoa văn đá xanh

Chất liệu           bạc 925
Giá                    170.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN520
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             xanh
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hoa văn rỗng

Chất liệu           bạc 925
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN519
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hoa văn

Chất liệu           bạc 925
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN518
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hai vòng

Chất liệu           bạc 925
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN517
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn đá hình chữ nhật

Chất liệu           bạc 925
Giá                    170.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN516
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn lá hai bên viên đá

Chất liệu           bạc 925
Giá                    170.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN515
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             xanh/ đen
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hai vòng đá hình chữ nhật trắng/ đen

Chất liệu           bạc 925
Giá                    170.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN514
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             đen/ trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn đá tròn hồng nhạt

Chất liệu           bạc 925
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN513
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             hồng nhạt
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn đá bàu dục đen

Chất liệu           bạc 925
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN512
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             đen
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn 2 vòng đá đen/ trắng

Chất liệu           bạc 925
Giá                    150.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN511
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng/ đen
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn đá lùa

Chất liệu           bạc 925
Giá                    130.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN510
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hoa văn đá các điệu

Chất liệu           bạc 925
Giá                    130.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN509
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn 1 vòng hoa

Chất liệu           bạc 925
Giá                    120.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN507
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn đá đen trắng

Chất liệu           bạc 925
Giá                    120.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN506
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng/ đen
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn tam giác

Chất liệu           bạc 925
Giá                    100.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN505
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

nhẫn 2 vòng treo ngôi sao đá

Chất liệu           bạc 925
Giá                    250.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN504
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn hoa 5 gọng chéo nhau

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    190.000vnd/ chiếc
Mã sản phẩm    NN503
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá             trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Nhẫn 2 hàng đá hạt thóc

 

Dây chuyền hình tròn kín phủ vàng hồng

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng hồng
Giá                    230.000vnd/ dây
Mã sản phẩm    DCM242
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng trắng: +100.000vnd

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền Park Min Young phim Thư Kí Kim

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    260.000vnd/ dây
Mã sản phẩm    DCM242
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền 2 hạt bạc

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    170.000vnd/ dây
Mã sản phẩm    DCM241
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền năm hợi may mắn

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    270.000vnd/ dây
Mã sản phẩm    DCM240
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              hồng nhạt
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền hình con chó

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    250.000vnd/ dây
Mã sản phẩm    DCM239
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng/ đỏ
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền dấu cộng và thánh giá

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    190.000vnd/ dây
Mã sản phẩm    DCM238
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +70.000vnd

Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Dây chuyền DreamCatcher

Chất liệu           bạc 925 phủ vàng trắng
Giá                    250.000vnd/ set
Mã sản phẩm    DCM234
Tình trạng         Còn hàng
Màu đá              trắng
Liên hệ              0979.205.808
Fanpage            https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay đồng xu hai mặt hai kiểu đeo

Chất liệu          bạc 925
Mã sản phẩm  LTN147
Giá                  410.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay cành lá

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Mã sản phẩm  LTN146
Giá                  240.000vnd
Màu đá            
Nhận xi vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 
0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay 2 tim

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Mã sản phẩm  LTN145
Giá                  190.000vnd
Màu đá            trắng
Nhận xi vàng tây/ vàng hồng: +70.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 
0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay chữ số La Mã

Chất liệu          bạc 925
Mã sản phẩm  LTN144
Giá                  160.000vnd
Màu đá            
Nhận xi vàng trắng/ vàng tây/ vàng hồng: +70.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 
0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay lá giẻ quạt may mắn

Chất liệu          bạc 925
Mã sản phẩm  LTN143
Giá                  180.000vnd
Màu                 ngọc trai
Nhận xi vàng trắng/ vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 
0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay tim phồng

Chất liệu          bạc 925
Mã sản phẩm  LTN142
Giá                  160.000vnd
Màu đá            
Nhận xi vàng trắng/ vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 
0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay trăng sao

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Mã sản phẩm  LTN141
Giá                  170.000vnd
Màu đá            trắng
Nhận xi vàng tây/ vàng hồng: +70.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 
0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay hình tròn 2 dây

Chất liệu          bạc 925
Mã sản phẩm  LTN140
Giá                  150.000vnd
Màu đá            
Nhận xi vàng trắng/ vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 
0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay năm hợi may mắn 2

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Mã sản phẩm  LTN139
Giá                  240.000vnd
Màu đá            trắng
Nhận xi vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 
0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay năm hợi may mắn 1

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Mã sản phẩm  LTN138
Giá                  220.000vnd
Màu đá            trắng
Nhận xi vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 
0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay năm hợi may mắn

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Mã sản phẩm  LTN137
Giá                  220.000vnd
Màu đá            trắng
Nhận xi vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 
0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay đá tim dây đỏ may mắn

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng tây
Mã sản phẩm  LTN136
Giá                  170.000vnd
Màu đá            trắng
Nhận xi vàng trắng/ vàng hồng: +70.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 
0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay tim dây đỏ may mắn

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Mã sản phẩm  LTN135
Giá                  170.000vnd
Màu đá            
Nhận xi vàng tây/ vàng hồng: +70.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 
0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay con chó kết hợp chỉ đỏ may mắn

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Mã sản phẩm  LTN134
Giá                  230.000vnd
Màu đá            trắng
Nhận xi vàng tây/ vàng hồng: +100.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 
0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Lắc tay vòng tim đá

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Mã sản phẩm  LTN133
Giá                  310.000vnd
Màu đá            trắng
Nhận xi vàng tây/ vàng hồng: +150.000vnd
Liên hệ (zalo, viber) 
0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên nụ vàng 14k

570.000vnd/ đôi 4mm - 650.000vnd/đôi 5mm
                          750.000vnd/đôi 6mm

Khuyên vàng 10k đá ngôi sao

310.000vnd/ đôi 5mm - 350.000vnd/đôi 6mm

Khuyên vàng 10k đá tim sáng

310.000vnd/ đôi 5mm - 350.000vnd/đôi 6mm
 

Khuyên vàng 10k đá vuông

310.000vnd/ đôi 5mm - 350.000vnd/đôi 6mm
 

Khuyên vàng 10k đá tròn sáng

230.000vnd/ đôi 3mm - 260.000vnd/đôi 4mm
                          290.000vnd/ đôi 5mm - 
310.000vnd/đôi 6mm
 

Lắc chân đồng xu chỉ đỏ may mắn

Chất liệu bạc    bạc 925 phủ vàng trắng
Mã sản phẩm   
LCN19
Giá                   230.000vnd/ chiếc
Màu đá             
Tình trạng         
Còn hàng
Nhận xi vàng trắng/ tây/ hồng: +70.000vnd
Liên hệ (zalo) 0979.205.808 
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Hotline:

0979.205.808