This is an example of a HTML caption with a link.

Mặt dây chuyền đôi

MDD00014 - 490.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 490.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Kích thước: 1,3x2,1cm & 1,3x1,5cm
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 100.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

MDD00013 - 550.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 550.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Kích thước: 3cm &  2,2cm
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 150.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

MDD00012 - 395.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 395.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Kích thước: 1,7x1,3cm & 2,2x1cm
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 100.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

MDD00011 - 750.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 750.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Kích thước: 2cm & 1,6cm
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 250.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

MDD00010 - 650.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 650.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Kích thước: 1,8x2,6cm; 1,4x2,1cm
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 180.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

MDD0009 - 480.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: .480.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Kích thước: nam đường kính 2cm, nữ 1,6cm
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 100.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

MDD0008 - 495.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 495.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Kích thước: nam 2,4x1,2cm; nữ 2x1,2cm
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 150.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

MDD0007 - 700.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 700.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Kích thước: đàn nhỏ 3cm, đàn to 4,2cm
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 200.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

MDD0006 - 430.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 430.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Kích thước: cao 1,5cm
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 130.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

MDD0005 - 590.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 590.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Kích thước: mặt nam 3,2cm; mặt nữ 2,5cm
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 200.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

MDD0004 - 650.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 650.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Kích thước: đường kính 2,2cm
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 130.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

MDD0003 - 500.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 500.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Kích thước: nam 2x2cm, nữ 1,7x1,7cm
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 120.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

MDD0002 - 550.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 550.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Kích thước: mặt nam 3x3cm, mặt nữ 2,2x2,2cm
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 200.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

MDD0001 - 690.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 690.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Kích thước: mặt nam đường kính 2,1cm, mặt nữ đường kính 1,8cm
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 150.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

Hotline:

0979.205.808