This is an example of a HTML caption with a link.

Lắc chân nữ

LCN00038 - 300.000VND - trăng sao

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 300.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 60.000 VND
- Xi vàng trắng: +80.000VND
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Liên hệ: 0979.205.808
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00037 - 390.000VND - lục lạc may mắn

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 390.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 60.000 VND
- Xi vàng trắng: +80.000VND
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Liên hệ: 0979.205.808
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00036 - 300.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 300.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh, Hồng…
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 80.000 VND
- Xi vàng trắng: +100.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00035 - 390.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 390.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh, Hồng…
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 80.000 VND
- Xi vàng trắng: +100.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00034 - 390.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 390.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 70.000 VND
- Xi vàng trắng: +100.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00033 - 300.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 300.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 70.000 VND
- Xi vàng trắng: +100.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00032 - 410.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 410.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 100.000 VND
- Xi vàng trắng: +150.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00031 - 310.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 310.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 80.000 VND
- Xi vàng trắng: +120.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00030 - 300.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 300.000VNĐ (khắc chữ bằng tay)
- Giá: 450.000VND (khắc chữ laze)

- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 100.000 VND
- Xi vàng trắng: +150.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00029 - 330.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 330.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 60.000 VND
- Xi vàng trắng: +80.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00028 - 370.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 370.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 70.000 VND
- Xi vàng trắng: +90.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00027 - 430.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 430.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 100.000 VND
- Xi vàng trắng: +120.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00026 - 430.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 430.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 100.000 VND
- Xi vàng trắng: +120.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00025 - 300.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 300.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 70.000 VND
- Xi vàng trắng: +100.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00024 - 390.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 390.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 80.000 VND
- Xi vàng trắng: +100.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00023 - 425.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 425.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 100.000 VND
- Xi vàng trắng: +150.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00022 - 390.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 390.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 100.000 VND
- Xi vàng trắng: +150.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00021 - 425.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 425.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 100.000 VND
- Xi vàng trắng: +150.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00020 - 290.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 290.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 70.000 VND
- Xi vàng trắng: +90.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00019 - 290.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 290.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 70.000 VND
- Xi vàng trắng: +90.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LCN00018 - 425.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Giá: 425.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 100.000 VND
- Xi vàng trắng: +150.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC00017

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Màu: trắng bạc
- Đá          : Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh
- Đường kính đá: 0,4cm
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 70.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC00016 - 290.000

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Giá: 290.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 70.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC00015 - 250.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Giá: 250.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 70.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC00014

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 70.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC00013

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 70.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC00012

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Màu: trắng bạc
- Đá          : Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 70.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC00011 - 270.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Giá: 270.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 70.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC00010

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Màu: trắng bạc
- Đá          : Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng,Đen
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 70.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC0009 - 290.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Giá: 290.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 70.000 VND
- Xi vàng trắng: +90.000VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC0008 - 280.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Giá: 280.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 70.000 VND
- Xi vàng trắng: +90.000VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC0007 - 290.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Giá: 290.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 80.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC0006 - 300.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Giá: 300.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng,Đen
- Kích thước: rộng 1,1cm x cao 1,5 cm
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 70.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC0005 - 250.000 VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Màu: trắng bạc
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 70.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC0004 - 250.000 VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 925 không xi mạ
- Giá: 250.000 VND
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia, màu: trắng, đỏ, xanh
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 70.000 VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC0003 - 290.000 VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 290.000 VND
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia, màu: trắng, đỏ, xanh
- Kích thước
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 50.000 VND
- Xi vàng trắng: +70.000VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC0002 - 350.000 VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ 
- Giá: 350.000 VND
- Màu: trắng bạc
- Kích thước con bướm: rộng 1,32cm, cao 1cm
- Độ dài chính: 20 - 25cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 90.000 VND
- Xi vàng trắng: +120.000VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

LC0001 - 325.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: 325.0000 VND
- Màu: trắng bạc
- Kích thước con bướm: rộng 2cm, cao 1,2cm
- Độ dài chính: 20 - 24cm, dây phụ: +3cm
- Xi vàng tây: + 70.000 VND
- Xi vàng trắng: +90.000VND
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

Hotline:

0979.205.808