This is an example of a HTML caption with a link.

Khuyên kẹp vành

Khuyên kẹp nơ treo ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 100.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT871
Tình trạng        còn hàng
Màu                 trắng/ ngọc trai
Nhận phủ vàng tây/ vàng hồng: +50.000vnd
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng nơ

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 180.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT764
Tình trạng       còn hàng
Màu đá           ngọc trai trang sức
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên kẹp người hình

Chất liệu          bạc 975
Giá:                 190.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT763
Tình trạng       còn hàng
Màu đá           
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên kẹp đá trắng/ đen

Chất liệu          bạc 925 
Giá:                 120.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT762
Tình trạng       còn hàng
Màu đá           đen/ trắng
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên kẹp vô cùng

Chất liệu          bạc 925 
Giá:                 60.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT761
Tình trạng       còn hàng
Màu đá           
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên vòng hình học

Chất liệu          bạc 925 phủ vàng trắng
Giá:                 180.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT760
Tình trạng       còn hàng
Màu đá           ngọc trai trang sức
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên kẹp bông hoa

Chất liệu          bạc 925
Giá:                 90.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT750
Tình trạng       còn hàng
Màu đá            
Liên hệ            0979.205.808

Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên 2 lỗ hình nụ đá

Chất liệu          bạc 925 
Giá:                 120.000vnd/ chiếc

Mã sản phẩm  KT744
Tình trạng       còn hàng
Màu đá           trắng
Liên hệ            0979.205.808
Fanpage          https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn (áp dụng với đá <5ly và là đá công nghiệp)
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên chạy vành tua rua tim - ngọc trai

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 210.000VND/ chiếc - 400.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT589
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +70.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên chạy vành tua rua sao - đá

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng
Giá:                 210.000VND/ chiếc - 400.000VND/ đôi

Mã sản phẩm   KT585
Tình trạng        còn hàng
Xi vàng tây/ vàng hồng: +70.000VND
Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Kẹp vành kép sao đá

Chất liệu          bạc 925 xi vàng trắng/ vàng tây
Giá: 130.000VND/ chiếc
250.000VND/ đôi

Mã sản phẩm KT540
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            nhiều màu
Xi vàng hồng: +70.000vnd/ bộ

Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Kẹp vành hoa ngọc trai đá màu

Chất liệu          bạc 925 xi vàng tây
Giá: 185.000VND/ chiếc
350.000VND/ đôi

Mã sản phẩm KT539
Tình trạng        còn hàng
Màu đá            nhiều màu
Xi vàng trắng vàng hồng: +70.000vnd/ bộ

Liên hệ (zalo, viber) 0979.205.808 - 0936.177.786
Fanpage           https://www.facebook.com/trangsucmoon
Bảo hành vĩnh viễn
Hoàn tiền 200% nếu không phải là bạc
Tặng kèm khăn làm sáng bạc

Khuyên tai đeo vành cá tính

Khuyên tròn đeo vành/ lỗ 2 đính đá

Khuyên tròn đeo vành/ lỗ 2

Kẹp vành hình chiếc nhẫn

Kẹp vành 3 -4 -5

Khuyên kẹp vành: ngôi sao - trái tim

Kẹp vành hình con thỏ

Khuyên kẹp vành ngôi sao

Khuyên kẹp vành tai kép hình con bướm

Khuyên kẹp vành tai hoa đá

Khuyên chạy vành tai gọng chéo đá

Khuyên kẹp vành tai kép hình bông hoa

Khuyên kẹp vành tai cánh

KT vòng tròn điểm hoa văn đen

KTN kẹp vành 1 viên đá rơi

KTN kẹp vành

Hotline:

0979.205.808