This is an example of a HTML caption with a link.

Bộ sản phẩm

SETS00021 - 650.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 650.000VNĐ
- Giá bán lẻ: mặt + dây: 410.000VND, khuyên tai: 270.000VND
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Xi vàng tây : + 150.000 VND/ bộ
- Xi vàng trắng: + 200.000 VNĐ/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Miễn phí khắc chữ, số trong lòng nhẫn
- Chế tác: trangsucmoon

SETS00020 - 600.000VND - Spider!

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 600.000VNĐ
- Giá bán lẻ: mặt + dây: 370k, khuyên tai: 270k

- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Xi vàng tây : + 150.000 VND/ bộ
- Xi vàng trắng: + 200.000 VNĐ/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Miễn phí khắc chữ, số trong lòng nhẫn
- Chế tác: trangsucmoon

SETS00019 - 850.000VND

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 850.000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Xi vàng tây : + 200.000 VND/ bộ
- Xi vàng trắng: + 250.000 VNĐ/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Miễn phí khắc chữ, số trong lòng nhẫn
- Chế tác: trangsucmoon

SETS00018 - 1.150.000VND - Titanic

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 1.150.000VNĐ
- Giá bán lẻ: mặt + dây: 470k, nhẫn: 420k, khuyên tai: 300k              
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Xi vàng tây : + 200.000 VND/ bộ
- Xi vàng trắng: + 250.000 VNĐ/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Miễn phí khắc chữ, số trong lòng nhẫn
- Chế tác: trangsucmoon

SETS00017 - 1.100.000VNĐ - Cóc ngậm tiền phong thủy

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 1.100.000VNĐ
- Giá bán lẻ: mặt + dây: 370k, nhẫn: 310k, vòng tay: 530k              
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Xi vàng tây : + 280.000 VND/ bộ
- Xi vàng trắng: + 350.000 VNĐ/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Miễn phí khắc chữ, số trong lòng nhẫn
- Chế tác: trangsucmoon

SETS00016 - 1.300.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 1.300.000VNĐ
- Giá bán lẻ: mặt + dây: 620k, nhẫn: 370k, khuyên tai: 400k                 
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Ngọc trai tự nhiên
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 350.000 VND/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Miễn phí khắc chữ, số trong lòng nhẫn
- Chế tác: trangsucmoon

SETS00015 - HOA CÚC - 900.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 900.000VNĐ
- Giá bán lẻ: mặt + dây: 450k, nhẫn: 270k, khuyên tai: 290k                 
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Ngọc trai tự nhiên
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 300.000 VND/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Miễn phí khắc chữ, số trong lòng nhẫn
- Chế tác: trangsucmoon

SETS00014 - 1.250.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 1.250.000VNĐ
- Giá bán lẻ: mặt + dây: 520k, nhẫn: 450k, khuyên tai: 400k                 
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Ngọc trai tự nhiên
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 350.000 VND/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Miễn phí khắc chữ, số trong lòng nhẫn
- Chế tác: trangsucmoon

SETS00013 - 1.750.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 1.750.000VNĐ
- Giá bán lẻ: mặt + dây: 950k, nhẫn: 450k, khuyên tai: 470k                 
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Ngọc trai tự nhiên
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 350.000 VND/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Miễn phí khắc chữ, số trong lòng nhẫn
- Chế tác: trangsucmoon

SETS00012 - 1.800.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 1.800.000VNĐ
- Giá bán lẻ: mặt + dây: 1050k, nhẫn: 450k, khuyên tai: 470k                 
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Ngọc trai tự nhiên
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 350.000 VND/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Miễn phí khắc chữ, số trong lòng nhẫn
- Chế tác: trangsucmoon

SETS00011 - 1.450.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ 1: 1.450.000VNĐ
- Giá bộ 2: 1.700.000VNĐ

- Giá bán lẻ: mặt + dây (1 lần dây - bộ 1): 550k, Mặt + dây (1 lần dây - bộ 2): 780k
nhẫn: 270k, khuyên tai: 300k, vòng tay (3 bông hoa): 500k.                
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 350.000 VND/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Miễn phí khắc chữ, số trong lòng nhẫn
- Chế tác: trangsucmoon

SETS00010 - BOF - 1.250.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 1.250.000VNĐ
- Giá bán lẻ: dây chuyền + mặt: 450k, nhẫn: 300k,
                   khuyên tai: 350k, vòng tay: 350k
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 300.000 VND/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Miễn phí khắc chữ, số trong lòng nhẫn
- Chế tác: trangsucmoon

SETS0009 - Evil eye - 1.350.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 1.350.000VNĐ
- Giá bán lẻ: dây chuyền + mặt:450k, nhẫn: 300k,
                   khuyên tai: 450k, vòng tay: 350k
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 300.000 VND/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Miễn phí khắc chữ, số trong lòng nhẫn
- Chế tác: trangsucmoon

SETS0008 - .000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: .000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 250.000 VND
- Nhận làm bằng vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

SETS0007 - .000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: .000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 250.000 VND
- Nhận làm bằng vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

SETS0006 - .000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: .000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 350.000 VND
- Nhận làm bằng vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

SETS0005 - .000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: .000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 250.000 VND
- Nhận làm bằng vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

SETS0004 - .000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá: .000VNĐ
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đen, Xanh,…
- Thay đổi chữ trên mặt theo yêu cầu
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 250.000 VND
- Nhận làm bằng vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

SETS0003 - 750.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 750.000VNĐ
- Giá bán lẻ: dây chuyền + mặt: 450k, vòng tay: 350k
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 200.000 VND/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

SETS0002 - 950.000VNĐ - Trăng sao dành tặng em

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 950.000VNĐ
- Giá bán lẻ: dây chuyền + mặt:350k, khuyên tai: 180k
                   nhẫn: 250k, vòng tay: 300k
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 300.000 VND/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Chế tác: trangsucmoon

SETS0001 - 700.000VNĐ

Chất liệu: Bạc cao cấp 975 không xi mạ
- Giá bộ: 700.000VNĐ
- Giá bán lẻ: dây chuyền + mặt:350k, nhẫn: 270k, khuyên tai: 200k
- Màu: trắng bạc
- Đá: Cubiczirconia - Màu sắc : Trắng, Đỏ, Xanh,...
- Xi vàng trắng (vàng tây): + 250.000 VND/ bộ
- Nhận làm vàng trắng - vàng tây 10k, 14k, 18k.
- Mua ngay/ làm theo yêu cầu
- Miễn phí khắc chữ, số trong lòng nhẫn
- Chế tác: trangsucmoon

Hotline:

0979.205.808